работниМеста.com
    уеб-дизайн и уеб-програмиране
 
Nav right
   
Личен профил
Биография
Работа
Търсене
   
Личен профил
Обяви
Нова обява
Кандидати
   
Регистрация
Забравена парола
Помощ
   
Нашите банери

БГ  EN

помощ  

Помощ » Регистрация » Регистрация на работодатели
В началото на страницата ще видите обща информация относно регистрацията и съдържанието й. Под нея са разположени полетата на формата за регистрация на работодатели. Те са:
Данни за потребителя
- Потребителско име – задължително поле, трябва да бъде поне 6 символа, уникално (не може да се повтаря с друго потребителско име, регистрирано преди Вас). Може да съдържа само букви и цифри. Интервал (space), точка (.) и специални символи (/,*,",,#,$,!,?,@,%,^,&,(,),+,=,`,~) не са позволени. Можете да използвате долно и средно тире ( _ и - ). Максималната дължина на полето е 40 символа;
- Парола – задължително поле, трябва да бъде поне 8 символа за Ваша сигурност, може да съдържа букви или цифри. Интервал (space), точка (.),долно и средно тире ( _ и - ) и специални символи (/,*,",,#,$,!,?,@,%,^,&,(,),+,=,`,~) не са позволени. Максималната дължина на полето е 40 символа;
- Потвърждение на паролата – задължително поле, трябва да има абсолютно идентично съдържание с горното поле. Целта е да не допуснете правописна грешка, въвеждайки паролата си, защото и в двете полета тя се визуализира като звездички (*). Максималната дължина на полето е 40 символа;

Данни за дружеството
- Име – посочете името на фирмата/дружеството, от чието име публикувате обявите за работа. Не се публикува на сайта;
- Предмет на дейност – опишете на кратко предмета на дейност и отрасъла/бранша, в който оперира дружеството;

Лице за контакти
- Две имена (собствено и бащино или фамилно) – за да знаем как да се обръщаме към Вас; използва се като данни за контакти заедно с телефонния номер, ако изберете за дадена обява да се кандидатства по телефона. Затова няма нужда всеки път да посочвате лице и данни за контакти в текста на обявите. Данните Ви не се предоставят на трети страни по никакъв повод, освен в посочения случай или по силата на действащото законодателство. За повече информация вижте Общите условия;
- Телефон – заедно с имената на лицето за контакти се разкрива на желаещите да кандидатстват по някоя от Вашите обяви, за която сте посочили кандидатстване по телефона;
- Фирмен и-мейл адрес– на този адрес получавате кода за потвърждение на регистрацията уведомявания за новостите в системата, както и документи на кандидатстващите по обявите, за които сте посочили, че желаете да се кандидатства по и-мейл. Данните Ви не се предоставят на трети страни по никакъв повод, освен в посочения случай или по силата на действащото законодателство. За повече информация вижте Общите условия;

 

 

 
Блоговодител - кулинарен пътеводител Nowhere E-Zine Съвети за успешна кариера Йога дивали студио в центъра на София
 
Специални предложения за работодатели | Обяви за работа | Jooble

Valid HTML 4.01   Valid CSS   Any Browser