работниМеста.com
    уеб-дизайн и уеб-програмиране
 
Nav right
   
Личен профил
Биография
Работа
Търсене
   
Личен профил
Обяви
Нова обява
Кандидати
   
Регистрация
Забравена парола
Помощ
   
Нашите банери

БГ  EN

общи условия  

Уважаеми работодатели,

моля, отделете достатъчно време, за да прочетете внимателно следните условия относно съдържанието и формата на обявите, които публикувате. При несъответствие на обявите Ви с изискванията, ще бъдете предупредени веднъж, след което всички обяви с формат или съдържание, несъответстващи на следващите изисквания, ще бъдат изтрити без предупреждение.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБЯВИТЕ, ПУБЛИКУВАНИ В СИСТЕМАТА НА rabotniMesta.com Network

І. Изисквания относно формата
1. В заглавието на обявите нямате право да посочвате координати - адреси, телефони, мейл-адреси, интернет страници и т.н.
2. В заглавието на обявите не можете да въвеждате нови редове.
3. Заглавието на обявата не може да съдържа други символи, освен букви, цифри и препинателни знаци.
4. Заглавието на обявата не може да бъде с дължина над 255 символа.
5. Текстът на обявата може да съдържа изброявания в следните формати:
5.1. с тирета/знак минус в началото ( - ) или
5.2. със звездички в началото ( * ) или
5.3. с точки в началото ( • )
като е задължително знакът да е четим и ясно да показва изброяване.
6. Насърчава се използването на прави кавички ( " ) вместо ( ” ) или други форми на кавички.
7. Задължително е при публикуване на обяви на езици, които съдържат различен набор символи от български и английски (например немски или скандинавските езици), да използвате алтернативен начин на изписване на умлаути и букви с ударение.
ІІ. Изисквания относно съдържанието
8. Заглавието на обявата трябва да съдържа точно и кратко описание на позицията.
9. Заглавието на обявата трябва да е ясно и да не подвежда търсещите работа.
10. Заглавието на обявата трябва да посочва еднозначно позицията и бранша, ако дадена позиция (например консултант, съветник, технически сътрудник и др.) може да има приложение в много области на бизнеса.
11. Текстът на обявата трябва да съдържа най-малко:
11.1. Точно описание на позицията, разширяващо и допълващо заглавието.
11.2. Изисквания към потенциалните кандидати.
11.3. Задължения на служителя/условия във фирмата.
11.4. Еднозначно изявление с кои кандидати ще се свърже работодателя за потвърждение на кандидатурата (с всички, с одобрените за интервю, с одобрените по документи и т.н.)
11.5. Ако изпращането на документи е част от по-дълъг процес по кандидатстване, например последващи тестове, интервюта, събеседвания и др., това следва да бъде описано.
12. Не публикувайте обяви с еднакви заглавие, съдържание, срок на договора, валидност и т.н., защото всички, освен първата, ще бъдат изтрити, а потребителят Ви - предупреден! Ако искате да публикувате обяви с еднакви заглавия, опишете разликата, например КОНСУЛТАНТ в сферата на строителството, КОНСУЛТАНТ в областта на банкирането.
Настоящите условия относно формата и съдържанието на обявите влизат в сила от 27.10.2006 г. и имат действие както за новорегистрираните, така и за вече съществуващите потребители на сайта.

 

 
Блоговодител - кулинарен пътеводител Nowhere E-Zine Съвети за успешна кариера Йога дивали студио в центъра на София
 
Специални предложения за работодатели | Обяви за работа | Jooble

Valid HTML 4.01   Valid CSS   Any Browser